Konsulentarbejde

Konsulent-arbejde

Konsulentarbejde og proces-facilitering af seminarer 

Jeg tilbyder konsulentarbejde af kortere og længere varighed. Konsulentarbejdet er altid tilpasset den enkelte organisation.
Mit specialefelt er professionelle der arbejder  i offentlig virksomhed og private organisationer der servicerer offentlig virksomhed.
Fokus er derfor altid på kompetenceudvikling af det enkelte individ i deres professionelle fællesskaber i en strategisk kontekst i en organisatoriske sammenhæng. 

Procesfacilitering  på seminarer  er altid en kombination af teori, videnstilførsel, rådgivning og involverende processer.
Jeg arbejder i det felt man i forskningen af den moderne offentlige virksomhed kaldes wicked problems.
”Wicked problems” er problemer, der har karakter af ikke at have én forklaring eller løsning. Wicked betyder her fortryllet, kompliceret, forhekset. 
Et vildt problem har i modsætning til et tamt, ikke en enkel forståelse eller løsning, men er problemstillinger, der kun kan håndteres ved at involvere de berørte i en lærende og ansvarlig gørende kontekst