Vibe Strøier

Ståsted
Jeg står med fødderne fast forankret i en teoretisk og praktisk kombination af den kliniske, pædagogiske og organisationspsykologiske faglighed med en vifte af inspiration fra sociologi, politologi og filosofi.

Mit  arbejde udfolder sig  i et bredt felt af samtaler og supervision af enkeltpersoner og grupper, organisationsudviklingsforløb, undervisning og seminarer og endelig  professionsudvikling  af psykologer gennem kursusvirksomhed, terapi og supervision.

Titel

Autoriseret cand. psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi.

Medstifter og partner

Fuld figurs billede af Psykolog Vibe Strøier

Inspiration 
Fra min universitetstid og gennem hele min professionelle karriere, har jeg  følt mig meget privilegeret og taknemmelig i mødet med både danske og internationale  fagprofessionelle miljøer. Det har været utroligt spændende og inspirerende.

Jeg er og har til stadighed været  del af miljøer med interessante og faglige dygtige  mennesker og er blevet inviteret til dialoger om psykologi, sociologi, politologi og filosofi fra mange tilgange og med en samtidighed af teori og metodeudvikling. For at nævne nogle:

  • Den familieterapeutiske og systemiske inspiration i 80erne
  • Den metodisk inspirerende socialkonstruktionisme i begyndelsen af 90erne
  • Den  oprørske poststrukturalisme og  narrative tænkning fra  århundredeskiftet
  • De interessante organisationsudviklende underviser- netværk med fokus på ledelsestænkning, organisationsudvikling og konsulentuddannelser, som jeg har været del af de sidste 25 år
  • Endelig de sidste 20 år en vigtig og betydningsfuld inspiration fra det filosofiske eksistentielle univers. 

Jeg ville kunne fylde bøger med de interessante kollegaer, supervisorer, sparringspartnere, samarbejdspartnere  og kunder jeg har fulgtes med og de gode oplevelser vi har haft i faglige og professionelle  miljøer, som jeg  til  stadighed finder stor opmuntring i, at være en del af.

Samarbejdspartnere