Samtaler

Terapeutisk tilbyder jeg samtaleforløb af kortere og længere varighed. Jeg har en solid klinisk psykologisk erfaring.
Nogle mennesker finder den bedste støtte og mening i længerevarende terapeutiske forløb, mens andre kommer for et kortevarende forløb eller en enkelt afklarende samtale. Mange vender tilbage for at have samtaler i perioder af deres liv, hvor der opstår udfordringer, tvivl eller vanskeligheder. Jeg taler med mennesker, der kommer med mange forskellige temaer, hvor de har brug for samtaler:

Mennesker, der befinder sig i en overgang i deres liv, hvor de har brug for at tale om både den
tvivl og de håb, der kan ligge i de valg, de står overfor.

Arbejdslivet kan byde på udfordringer af både negativ og positiv karakter.
Stress, giftige arbejdsmiljøer, udbrændthed, dårlig ledelse og forandringer, der synes meningsløse,
men også nye roller, spændende udfordringer og meningsfulde forandringer.

Mennesker hvor deres pårørende er ramt af sygdom som ofte har en længerevarende
progredierende karakter: Demens, Alzheimer, depressioner, eller mennesker, der har mistet en
pårørende, hvor sorgen forstener tilværelsen og livsglæden er gået helt tabt.

Den eksistentielle tilgang

Jeg er er i mine samtaler inspireret af den eksistentielle psykologi, som beskæftiger sig med at finde mening i tilværelsen og træffe valg. Ordet eksistere har sine rødder i det latinske ex-istere, som betyder at holde ud, dukke op, at komme til stede. Den eksistentielle psykologis kerne er med rødder i psykologien og filosofien at udforske, beskrive, afklare og forstå det enkelt menneskes situation. I de eksistentielle samtaler udforsker klienten og jeg både de store livsspørgsmål som mening, valg og frihed og det levede liv og de dilemmaer, symptomer, angst, skam, glæde og håb tilværelsen fører med sig.